Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.
 • racunovodstvo
 • racunovodstvo2
 • racunovodstvo1

Računovodske storitve

Dobre računovodske storitve vam prihranijo dragocen čas in nepotrebne skrbi. Kvalitetno in urejeno vodenje poslovnih knjig je poleg uspešne prodaje prvi pogoj za uspešno poslovanje vsakega podjetja in vaše mirno spanje

  • pridemo k vam po dokumentacijo in vam prihranimo čas
  • ukvarjamo se z vašimi vprašanji, vam svetujemo
  • odgovorno in ažurno urejamo vso dokumentacijo in oddajamo vsa potrebna poročila
  • vsak trenutek imate na voljo podatke o odprtih terjatvah in o vaših obveznostih
  • vas pravočasno obveščamo o spremembah predpisov in o novostih, ki jih predpisuje zakonodaja
  • vas spomnimo, če ste na kakšno obveznost pozabili
  • in še veliko več, kar vam bo koristilo pri vašem poslovanju
  • vodenje knjig za samostojne podjetnike
  • vodenje glavne knjige in pomožnih knjig (kontiranje in knjiženje izdanih in prejetih računov, TRR, blagajne, osnovnih sredstev, amortizacij)
  • obračuna za DDV
  • obračun plač in prispevkov, pogodb o delu, honorarjev, obresti, najemnin, izdelava periodičnih in letnih
  • zaključnih bilanc stanja in uspeha
  • sestavljanje davčne bilance, ter obračun davka od dohodka pravnih oseb
  • kontaktiranje z davčnimi in drugimi organi, ter izdelava priporočila zanje
  • druge storitve po dogovoru in željah naročnika