Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Informacijska varnost

RSteam d.o.o. je ambiciozno podjetje, ki se že od leta 2004 ukvarja z informacijsko tehonlogijo in razvojem programske opreme. V okviru računalniških storitev strankam nudimo informacijsko varnost, vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema ali načrtujemo novega, poskrbimo za varnost le-tega, sistem diagnosticiramo in odpravljamo napake. Zadnjih nekaj let se ukvarjamo predvsem z razvojem mobilnih aplikacije, tako za iOS in Android, saj so postale že nujno potrebne za skoraj vsako podjetje. Poleg omenjenega razvijamo tudi spletne in Windows aplikacije ter programsko opremo po naročilu.

Zavedamo se, da je zagotavljanje kakovosti ter visokega nivoja varnosti in informacijske zaščite, ključnega pomena za ohranjanje zaupanja uporabnikov. Z varnostnim pregledom izvorne kode preverimo, ali je vaša aplikacija napisana tako, da potencialni napadalci ne morejo izrabiti kode za nepooblaščene dostope in kaznive namene. Nudmo varnostni pregled izvorne kodo programske opreme, napisane v katerem koli programskem jeziku. Izvorno kodo analiziramo in pri tem zabeležimo vse pomanjkljivosti oz. ranljivosti, ki bi lahko pomenile varnostno grožnjo za vašo razvito aplikacijo.

V podjetju svoje rešitve in storitve ponujamo skladno z zahtevami informacijske varnosti standarda ISO/IEC 27001. S svojimi izkušnjami in znanjem lahko strankam zagotovimo različne varnostne rešitve, ki jih delimo na naslednja glavna področja:

  • Sistem za upravljanje varovanja informacij in varnostnih politik.
  • Sistem za upravljanje varnostnih dogodkov in varnostnih tveganj.
  • Večplastna varnost omrežja.
  • Varnost končnih uporabnikov/naprav.